Blogi

Blogi|
Anne Kouvonen pohtii blogissaan digitaalisten julkispalveluiden käytön vaikeutta ja tästä syntyviä käytännöllisiä ja oikeudellisia ongelmia haavoittuvassa asemassa olevan palvelunkäyttäjän näkökulmasta. Blogi jatkaa Ulla Buchertin aiemmin julkaistun blogitekstin kriittistä pohdintaa julkispalvelujen digitalisaation yhteiskuntapoliittisista haasteista.
Blogi|
Monista maista poiketen eläkkeiden riskit jaetaan Suomessa ja Kanadassa edelleen kollektiivisesti. Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Jyri Liukko pureutuu blogitekstissään eläkkeiden kestävyyteen ja finansialisaatioon Suomen ja Kanadan esimerkkien kautta.
Blogi|
Jaakko Harkko
Individual Placement and Support (IPS) on tuetun työllistymisen toimintamalli. Sen kohderyhmänä on yksi vaikeimmin työllistyvistä ihmisryhmistä: henkilöt, joilla on vaikeita mielenterveyshäiriöitä. IPS-mallin tuloksellisuutta on tutkittu lukuisissa korkealaatuisissa tutkimuksissa ja sen on osoitettu tuottavan tavoiteltuja työllistymistuloksia olennaisesti verrokkipalveluja paremmin.
Blogi|
Eeva Jokinen
Julkisessa keskustelussa keskustellaan usein rahasta ja säätämisestä. Kaiken pitäisi olla tehokasta ja kaikkea pitäisi tehostaa. Tehostaminen sinällään kuulostaakin järkevältä; miksi hukata aikaa ja muita resursseja, jos asiat voi hoitaa jouheasti ja virtaviivaisesti? Mutta kun erilaisia tehostamisryhtymyksiä katsoo lähempää, huomaa että tehostamisella on aina hinta. Kaikki tehostamistoimet vaativat investointeja, ainakin aluksi.
Blogi|
Ulla Buchert: Suomeen on ehdotettu, että Tanskan mallin mukaisesti asiointi julkisissa palveluissa muutettaisiin lakisääteisesti digitaaliseksi. Tanskan tie ei kuitenkaan ole ristiriidaton, ja vaarana on kansalaisten jakaminen a- ja b-luokkaan digitaalisen asioinnin perusteella.
Blogi|
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen blogi palaa tauolta yhdistyksen uusilla verkkosivuilla. Blogissa kirjoittajat esittävät näkemyksiään sosiaalipolitiikan nykytilasta ja tulevaisuudesta, pureutuvat ajankohtaisiin aiheisiin ja ottavat kantaa päätöksentekoon. Kirjoittajiksi blogiin toivotaan laajasti eri tehtävissä toimivia henkilöitä, ja teksteihin erilaisia sosiaalipoliittisia aiheita.