Toiminta

Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys järjestää vuosittain seminaareja ja esitelmätilaisuuksia. Tietoa seminaareista löytyy yhdistyksen internetsivujen tapahtumakalenterista. Lisäksi seminaareista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla ja jäsenkirjeessä.

Sosiaalipolitiikan päivät on yhdistyksen merkittävin vuosittainen kaksipäiväinen tapahtuma. Koti- ja ulkomaisten tutkijoiden sekä asiantuntijoiden johdolla perehdytään alan kysymyksiin ja viimeisimpään tutkimustietoon. Päivien yhteydessä jaetaan yhdistyksen pro gradu -palkinto.

Yhdistys on mukana myös pohjoismaisessa Nordic ESPAnet -verkostossa, jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä hyvinvointitutkimuksen kentällä.