Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sosiaalipoliittinen yhdistys pyrkii toiminnallaan sosiaalipolitiikan ja sen tutkimuksen kehittämiseen sekä alan tieteellisen keskustelun virittämiseen. Yhdistyksen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja käytännön alalla toimivien välillä.

Ajankohtaista

Blogi|
Anne Kouvonen pohtii blogissaan digitaalisten julkispalveluiden käytön vaikeutta ja tästä syntyviä käytännöllisiä ja oikeudellisia ongelmia haavoittuvassa asemassa olevan palvelunkäyttäjän näkökulmasta. Blogi jatkaa Ulla Buchertin aiemmin julkaistun blogitekstin kriittistä pohdintaa julkispalvelujen digitalisaation yhteiskuntapoliittisista haasteista.
Blogi|
Monista maista poiketen eläkkeiden riskit jaetaan Suomessa ja Kanadassa edelleen kollektiivisesti. Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Jyri Liukko pureutuu blogitekstissään eläkkeiden kestävyyteen ja finansialisaatioon Suomen ja Kanadan esimerkkien kautta.