Johtokunta 2023

Puheenjohtaja
Helena Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto)
Sähköposti: helena.m.hirvonen(at)uef.fi

Maria Heiskanen (varapuheenjohtaja), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hanna-Mari Heinonen, Kela
Sanna Heinonen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Marita Husso, Tampereen yliopisto
Anne Kouvonen, Helsingin yliopisto
Jyri Liukko, Eläketurvakeskus
Anne Määttä, Diak
Linnea Nevala (opiskelijaedustaja), Tampereen yliopisto
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Elina Palola, Sosiaali- ja terveysministeriö
Juha A. Pantzar, Takuu-säätiö
Anne Perälahti, SOSTE
Milla Salin, Turun yliopisto
Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
Minna van Gerven, Helsingin yliopisto