Vuosisata sosiaalipolitiikan asialla

Kun Sosiaalipoliittinen yhdistys yli sata vuotta sitten perustettiin, annettiin sen tehtäväksi suomalaisen sosiaalipolitiikan kuvaaminen, tunnetuksi tekeminen ja sen kehitykseen vaikuttaminen. 

Sosiaalipoliittinen yhdistys pyrkii toiminnallaan sosiaalipolitiikan ja sen tutkimuksen kehittämiseen sekä alan tieteellisen keskustelun virittämiseen. Yhdistyksen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja käytännön alalla toimivien välillä.

Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia, antaa lausuntoja ja esittää kannanottoja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä tutkimustoimintaa, opetusta sekä sosiaalipoliittisia toimenpiteitä ja ratkaisuja koskevista kysymyksistä sekä harjoittaa ja tukee sosiaalipoliittista julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Helena Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto).