Palkinnot

Gradupalkinto

Yhdistys palkitsee vuosittain Sosiaalipolitiikan päivillä edellisen lukuvuoden parhaan sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikan pro gradu -työn.

2022 Ossi Pajunen (Jyväskylän yliopisto): Vain muutaman pizzan tähden: kiskonnantapaisen työsyrjinnän uhrit.

2021 Anna Mäkelä (Tampereen yliopisto): Etsivän vanhustyön paikantuminen osaksi vanhusten hoivaa ja palveluja: Palvelukatveita paikkaamassa ja järjestelmää tulkkaamassa 

2020 Mikko Myllymäki (Jyväskylän yliopisto): Terveysala digitalisoituu – mikä lisää uusien digitaalisten omahoitopalvelujen käyttöaikomusta terveysammattilaisten keskuudessa?

2019 Krista Herranen (Jyväskylän yliopisto): ”Äiti, tulisit joskus edes viideltä kotiin” : johtajanaisten työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja ratkaisut

2018 Helena Hautala (Turun yliopisto): Sosioekonominen huono-osaisuus ja toisen asteen koulutus Suomessa – sukupuolittaista tarkastelua

2017 Lari Nerg (Jyväskylän yliopisto): Saamelaisuuden diskursiivinen rakentaminen Suomen saamelaiskäräjien lausuntoteksteissä

2016 Reetta Kosonen (Helsingin yliopisto): Toimeentulotuen sanktiointiregiimit. Institutionaalinen vertailu toimeentulotuen sanktioinnista kahdessakymmenessä Euroopan maassa 

2015 Antti Hämäläinen (Tampereen yliopisto): Muuttuva kansalaisuus ja vanhuspalveluiden käyttäjien toimija-asemat

2014 Emilia Leinonen (Jyväskylän yliopisto): Henkilökohtainen budjetti – systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta

2013 Laura Kumpuniemi (Itä-Suomen yliopisto): ’Kyllä mä oon tervetullut täällä Lieksassa’. Maahanmuuttajanuorten kokemuksia vastaanottavuudesta suomalaisessa maaseutukaupungissa


2012 Sauli Hyvärinen (Turun yliopisto): Mahdollisuuksia tasa-arvoon? Perhetaustan vaikutus toisen polven maahanmuuttajien yhteiskunnallisen menestyksen mahdollisuuksiin Suomessa

2011 Minttu Kuronen-Ojala (Jyväskylän yliopisto): Revivalistiset ideat ja äitien toimijuuden mahdollisuudet pienen lapsen kuoleman kohtaamisessa sairaalainstituutiossa ja vertaistukiyhteisöissä

2010 Aila Niemi (Turun yliopisto): Vivahteikas vanhuus. Suomalainen lepokoti kanadansuomalaisten siirtolaisten etnisen vanhuuden näyttämönä

2009 Miia Marika Toivo (Tampereen yliopisto): Kerrottu epäoikeudenmukaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaalietuuksissa

2008 Antti Tanskanen (Helsingin yliopisto): Vuokratyö työelämän ääri-ilmiönä. Tutkielma vuokratyöstä ja tämän päivän työelämästä

2007 Hannes Linjama (Helsingin yliopisto): Malmin lentokenttä maankäytön konfliktina

2006 Tanja Kuronen (Helsingin yliopisto): Suursiivous eli tutkimus vanhusten kotisiivoustyön haasteista

2005 Ulla Salovaara (Jyväskylän yliopisto): Kahden vaiheilla – kurdinuorten elämää diasporassa

2004 Tanja Aitomurto (Jyväskylän yliopisto): Hyvien perheiden pojat murhasivat kylmästi – miksi? Syylliset ja syyttömät Heinojen surmaa seuranneen moraalisen myrskyn pyörteissä kolmessa sanomalehdessä

2003 Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto): Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana

 

Janus-palkinto

Janus-palkinto myönnetään parhaasta nuoren tutkijan artikkelista Janus-lehden yhden toimituskauden (kolme vuotta) ajalta.

2020 Peppi Saikku: Valtion ja kuntien vastuupitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa: Sisällön analyysi hallitusohjelmista ja hallituksen esityksistä 1995–2015

2017 Sari Mäki ja Toni Ryynänen: Köyhät, pakotetut ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta

2014 Liina Sointu: Läsnäolo hoivan arjessa

2011 Antti Tanskanen ja Mirkka Danielsbacka: Perheen vai yhteiskunnanvastuu: Suurten ikäluokkien auttamisasenteiden tarkastelua

2008 Jyri Liukko: Henkivakuutus ja solidaarisuuden kehät. Vakuutusmainonta vastuuajattelun muokkaajana Suomessa 1945-1990


Sosiaalipolitiikka –palkinto

Yhdistys jakaa määräajoin vuonna 1987 perustettua Sosiaalipolitiikka-palkintoa. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, työryhmälle, järjestölle, tutkimuslaitokselle, kunnalle, laitokselle tai virastolle, joka ansiokkaalla toiminnalla on edistänyt sosiaalipolitiikan toteutumista ja kehittämistä. Vuodesta 1987 eteenpäin palkinto on jaettu kymmenen kertaa. 

2019 Briitta Koskiaho

2013 Olli Kangas

2009 Jorma Sipilä

2002 Aki Kaurismäki

1999 (Voittaja halusi pysyä tuntemattomana ja luovuttaa palkintorahan diakoniatyölle ruokapankkitoimintaan)

1996 Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot (HYVE) -projekti

1994 Olavi Riihinen

1991 Risto Jaakkola

1989 Ilkka ja Vappu Taipale

1987 Antti Karisto