Sosiaalipolitiikan päivät 2024 Joensuussa 24.–25.10

Sosiaalipolitiikan päivät 2024 järjestetään Joensuussa 24.–25.10. Päivien teemana on turvallisuus. Sosiaalipolitiikan näkökulmasta teema kytkeytyy erityisesti sosiaaliturvaan ja arjen turvallisuuteen eli elettävyyteen. Silloin voidaan puhua esimerkiksi sosiaalisesta turvallisuudesta tai ruumiillisesta turvallisuudesta. Näin alkaa yhteiskuntapoliittisesti hahmottua erilaisia yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntia uhkaavia riskejä, joihin pitäisi varautua: millainen on turvallinen valtio, mihin kansalaiset luottavat nyt ja suhteessa tulevaan? Turvallisuus on tässä mielessä resurssi ja vara, myös perinteisen turvallisuuspolitiikan näkökulmasta.

Sosiaalipolitiikan päivillä pohditaan, millaisia taloudellisen turvan ja varautumisen muotoja jälkiteollisessa kapitalismissa ja hyvinvointivaltiossa on – ja millaisia turvasubjekteja ne kutsuvat. Entä jos valtio ei olekaan viimekätinen turva eikä työ takaa sosiaaliturvaa? Alkavatko ihmiset valmistella, että pystyvät elämään niiden ulkopuolella, tai hyppäämään pois? Ketkä pystyvät. Yksityiset vakuutukset, rahasto- ja asuntosijoittaminen esimerkiksi ovat turvaamisen muotoja, jotka ovat jo nousseet sosiaalisen vakuutuksen rinnalle – tai jopa sitä korvaamaan.

Turvallisuus ja sen puute, turvattomuus, ovat voimakkaita tunteiden ja affektien synnyttäjiä. Millaisia keinoja meillä on vahvistaa turvallisuuden tunnetta, jota elämän yleinen prekaarius haperruttaa? Onko sitä syytä vahvistaa? Millaiseen turvaan meillä on varaa, voidaanko yhteisesti tuotettuun sosiaaliseen turvaan luottaa? Kuntien, valtion, hyvinvointialueiden, yhdistysten ja yritysten työnjako sosiaalisen ja terveysturvallisuuden takaajina on jatkuvassa neuvottelutilassa ja se voi aiheuttaa epäluottamusta ja turvattomuutta.

Tutustu tarkemmin tapahtumaan Sosiaalipolitiikan päivien sivuilla ja jätä työryhmäehdotuksesi täällä viimeistään 31.5.