Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sosiaalipoliittinen yhdistys pyrkii toiminnallaan sosiaalipolitiikan ja sen tutkimuksen kehittämiseen sekä alan tieteellisen keskustelun virittämiseen. Yhdistyksen tehtävänä on toimia yhdyssiteenä sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja käytännön alalla toimivien välillä.

Ajankohtaista

Blogi|
Jaakko Harkko
Individual Placement and Support (IPS) on tuetun työllistymisen toimintamalli. Sen kohderyhmänä on yksi vaikeimmin työllistyvistä ihmisryhmistä: henkilöt, joilla on vaikeita mielenterveyshäiriöitä. IPS-mallin tuloksellisuutta on tutkittu lukuisissa korkealaatuisissa tutkimuksissa ja sen on osoitettu tuottavan tavoiteltuja työllistymistuloksia olennaisesti verrokkipalveluja paremmin.
Tapahtumat|
Järjestyksessään 47. Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään Joensuussa 24.–25.10! Päivien teemana on turvallisuus. Työryhmähaku päiville on auki 31.5.2024 saakka
Blogi|
Eeva Jokinen
Julkisessa keskustelussa keskustellaan usein rahasta ja säätämisestä. Kaiken pitäisi olla tehokasta ja kaikkea pitäisi tehostaa. Tehostaminen sinällään kuulostaakin järkevältä; miksi hukata aikaa ja muita resursseja, jos asiat voi hoitaa jouheasti ja virtaviivaisesti? Mutta kun erilaisia tehostamisryhtymyksiä katsoo lähempää, huomaa että tehostamisella on aina hinta. Kaikki tehostamistoimet vaativat investointeja, ainakin aluksi.