YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Helena Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto)
helena.m.hirvonen(at)uef.fi

Sihteeri
Jonas Sjöblom
jonas.sjoblom(at)tuni.fi

Talous- ja jäsensihteeri
Antti Kääriälä
antti.kaariala(at)helsinki.fi
jasensihteeri(at)sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

Postiosoite
PL 281, 00101 Helsinki