Yhdistyksen johtokunta

Johtokunta 2020

Puheenjohtaja
Helena Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto)
Sähköposti: helena.m.hirvonen(at)uef.fi

Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto
Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto
Jyri Liukko, Eläketurvakeskus
Lauri Mäkinen, Turun yliopisto
Anne Määttä, Diak
Linnea Nevala (opiskelijaedustaja), Tampereen yliopisto
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha A. Pantzar, Takuu-säätiö
Anne Perälahti, SOSTE
Paula Saikkonen (varapuheenjohtaja), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
Minna Ylikännö, Kela