Toimintamuodot

Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys järjestää vuosittain seminaareja ja esitelmätilaisuuksia. Tietoa seminaareista löytyy yhdistyksen internetsivujen tapahtumakalenterista. Lisäksi seminaareista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla ja jäsenkirjeessä.

Sosiaalipolitiikan päivät on yhdistyksen merkittävin vuosittainen kaksipäiväinen tapahtuma. Koti- ja ulkomaisten tutkijoiden sekä asiantuntijoiden johdolla perehdytään alan kysymyksiin ja viimeisimpään tutkimustietoon. Päivien yhteydessä jaetaan myös yhdistyksen gradu-palkinto.

Yhdistys jakaa määräajoin vuonna 1987 perustettua Sosiaalipolitiikka-palkintoa. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, työryhmälle, järjestölle, tutkimuslaitokselle, kunnalle, laitokselle tai virastolle, joka ansiokkaalla toiminnalla on edistänyt sosiaalipolitiikan toteutumista ja kehittämistä.

Edellinen Sosiaalipolitiikka-palkinto myönnettiin vuonna 2013 Olli Kankaalle. Kangas on kansainvälisesti arvostetuin ja tunnetuin suomalainen sosiaalipolitiikan tutkija, ja Sosiaalipolitiikka-palkinnolla huomioidaan hänen ansiokas uransa suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja toteutumisen hyväksi.

Yhdistyksen juhlavuonna 2009 palkinto myönnettiin Jorma Sipilälle. Palkinnon myöntämistä perusteltiin mm. merkittävästä akateemisesta toiminnasta niin sosiaalipolitiikan kuin sosiaalityön alueilla. Ansioksi on katsottu myös toimiminen Sosiaalipolitiikka aikakauskirjan päätoimittajana vuonna 1977 ja Januksen päätoimittajana 1996-1997. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet Antti Karisto (vuonna 1987), Ilkka ja Vappu Taipale (1989), Risto Jaakkola (1991), Olavi Riihinen (1994) ja Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot eli HYVE-projekti (1996). Palkinto myönnettiin myös vuonna 1999, mutta tuolloin henkilö halusi pysyä tuntemattomana ja luovutti palkintosumman edelleen Jyväskylän kaupunkiseurakunnan diakoniatyölle käytettäväksi ruokapankkitoimintaan. Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki palkittiin vuonna 2002.

Yhdistyi jakoi Janus-palkinnon edellisen kerran Sosiaalipolitiikan päivillä 2014. Palkinnon sai Liina Sointu (Tampereen yliopisto) artikkelista Läsnäolo hoivan arjessa. Vuonna 2011 palkinnon saivat Antti Tanskanen ja Mirkka Danielsbacka artikkelista Perheen vai yhteiskunnan vastuu? Suurten ikäluokkien auttamisasenteiden tarkastelua. Artikkeli on julkaistu Januksen numerossa 1/2009 ja se löytyy Januksen kotisivulta. Ensimmäinen Janus-palkinto myönnettiin Jyri Liukolle vuonna 2008.

Paikallistoiminta

Yhdistyksellä on paikallisosastoja. Toimivia paikallisosastoja on Joensuussa ja Tampereella. Toimintansa tueksi paikallisosastot voivat hakea yhdistyksen johtokunnalta avustusta.