Menneet seminaarit

2022
7.11.2022. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: ”Yhteinen agendamme – Sosiaalisen kehityksen haasteet nyt ja tulevaisuudessa”

2021

20.4.2021. Hyvinvointivaltion kestävä suunta

2019

22.11. Bruno Sarlin -seminaari, Kuntatalo

19.11. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: Ekososiaalisempi Eurooppa?

24.-25.10. Sosiaalipolitiikan päivät Itä-Suomen yliopistossa

15.5. Jäidenlähtöseminaari: Sosiaalipolitiikka ja ilmastonmuutos. Joensuun paikallisosasto.

16.4. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: YK ja me – Globaali sosiaalipolitiikka kestävän kehityksen välineenä

14.-15.3. Towards Resilient Nordic Welfare States -konferenssi

17.1. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: Konfliktien ja kriisien ehkäisy

2018

13.12. Bruno Sarlin -seminaari, Kuntatalo

25.-26.10. Sosiaalipolitiikan päivät Tampereen yliopistossa

29.5. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: Pohjoismaisen hyvinvointimallin nykytila

9.5. Jäidenlähtöseminaari: Osattomasta osalliseksi. Joensuun paikallisosasto.

22.3. Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tutkimuksessa – vielä tuntematon mahdollisuus?

Avaus: Data, tutkimus ja tiedonkäyttö
Varapuheenjohtaja Paula Saikkonen, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Uuden lainsäädännön tavoitteet
Vanhempi neuvonantaja Hannu Hämäläinen, Sitra

Kommenttipuheenvuoro
Hallitussihteeri Helena Raula, sosiaali- ja terveysministeriö

Kelan perustoimeentulotukitilastot uuden tiedon tuottajana
Pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, Tilasto- ja tietovarastoryhmä, Kela

Sosiaalihuollon näkymätön tieto Sote-uudistuksessa
Johtava asiantuntija Anu Muuri, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Enemmän ja parempaa rekisteritutkimusta?
Tutkija Ilari Ilmakunnas, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Sinisilmäiset suomalaiset – ihmiset sote-tiedon lähteinä ja kohteina
Yliopistotutkija Karoliina Snell, tieteen ja teknologian tutkimus, Helsingin yliopisto

2017

16.11. Bruno Sarlin -seminaari, Kuntatalo

9.11. Sosiaalipolitiikan tulevaisuus? Tieteiden talo

Avaus: Sosiaalipolitiikka 2020
Professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto)

Miten sosiaalipolitiikasta tuli työn politiikkaa?
Dosentti Raija Julkunen (Jyväskylän yliopisto)

Muuttuuko tutkijan arki kun tutkimuksesta tulee strategista?
Professori Mikko Niemelä (Turun yliopisto)

Sosiaalipolitiikka kolmannella aallolla
VTT, dosentti Markku Lehto

Hyvinvointitiedon tuottajat, välittäjät ja käyttäjät ruumiillistumaan!
Dosentti Jussi Simpura (Helsingin yliopisto)

Tilastomenetelmien rajamailla
Professori Pertti Töttö (Itä-Suomen yliopisto)

Sosiaalipolitiikka ja intersektionaalisuus
Tutkija, YTT Maria Ohisalo (Y-säätiö)

Politologian notkelmat ja sillat eriarvoisuustutkimukseen
Akatemiatutkija Hanna Wass (Helsingin yliopisto)

Sosiaalipolitiikan ja sosiologian yhdyspinnat
Dosentti Sakari Kainulainen (DIAK)


26.-27.10.2017 Sosiaalipolitiikan päivät Jyväskylän yliopistossa


22.9. Akateemisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus -keskustelu, Tieteiden talo: alustukset julkaistaan Janus-lehdessä vuonna 2018


26.9. Ekosäätiön seminaari Tämä ihmisen maailma – 100 vuotta Pekka Kuusen syntymästä, Helsingin yliopisto


10.10. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: Paperiton nykyajan lainsuojaton – miten vastata paperittomuuden tuomiin haasteisiin? 


13.5 Jäidenlähtöpyöräily  klo 11-14 ja 16.5 klo 13-16 Jäidenlähtöseminaari : Kirjallisuus ja sosiaalipolitiikka. Joensuun paikallisosasto.


16.5. Agenda2030 – kohti kestäviä valintoja – Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä
Aika: 16.5.2017 klo 13.00 – 15.00
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, 5. kerros, Helsinki


24.1. Seminaari: Vaihtoehtoja katastrofille – nykyisen SOTE-ehdotuksen kipupisteisiin
Metropolia Ammattikorkeakoulu


2016

8.12. Bruno Sarlin -seminaari: Kohti uuden sukupolven hyvinvointimallia
Esitykset Huoltaja-Säätiön sivuilla.


Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus

Keskiviikko 30.11. klo 12.15–15.45
Sosiaalipolitiikan yksi perinteisimmistä tutkimuskohteista on hyvinvointi ja se, miten yhteiskunnalliset järjestelmät sitä tukevat tai horjuttavat. Globaalissa taloudessa ja maapallon väestömäärän kasvaessa ajatus talouskasvun yksioikoisesti mukanaan tuomasta hyvinvoinnista on vahvasti kyseenalaistettu. Minkälaista kasvua julkisen vallan pitäisi tukea ja minkälaisin reunaehdoin hyvinvointivaltio voisi tuottaa hyvinvointia kestävästi? Kysymyksiä, joista sosiaalipolitiikassa keskustellaan liian vähän.

Seminaarin tavoitteena on hahmotella kestävän hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja askeleita sellaiseen sosiaalipolitiikkaan, joka mahdollistaisi hyvinvoinnin ekologisesti kestävällä tavalla.

Puheenjohtajana erikoistutkija Paula Saikkonen, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Avaus: #sospol2020
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Häikiö

Ajankohtaisia kirjoituksia kestävästä hyvinvoinnista ja eriarvoisuudesta
Professori Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva
Tutkijatohtori Antti Puupponen, Jyväskylän yliopisto

Kestäviä työn ja toimeentulon muotoja
Tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi, Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus

Ekososiaalisen sosiaalityön mahdollisuus?
Tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Rakennuskannan kehitys ja sosioekonominen eriytyminen
Tutkija Jaakko Sorri, Tampereen teknillinen yliopisto

Kansalaisten osallistuminen osana kestävää hyvinvointia
Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, SYKE

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävä hyvinvointi
Professori Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto

Loppupuheenvuoro: Ryysyrannasta kestävään sosiaalipolitiikkaan
Dosentti Ilmo Massa, Helsingin yliopisto

Janus 4/2016 teemanumero: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus.


30.3. Seminaari: Osallistuva budjetointi kaupunkien kehittämisessä


19.4. Seminaari sotesta, valinnanvapaudesta ja tasa-arvosta


 2015

14.12. klo 13-15 Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä: aiheena TTIP-sopimus ja globaali vapaakauppa. Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), Sali 104


Sosiaalipolitiikan päivien 2015 pääplenaarin esitykset päivien sivuilla.

Sosiaalipolitiikan päivien pikkuplenaarin esitykset Huoltaja-säätiön sivuilla.


Budjettiseminaari: Sosiaalipolitiikka valtion talousarviossa 2016

Risto Jaakkolan muistoseminaari

12.10. klo 12.30–15.30
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen 1990-luvulla järjestämien budjettiseminaarien tarkoitus oli esitellä talousarvion sisältöä ja keskustella sen sosiaalipoliittisesta sisällöstä. Nyt seminaarit herätettiin henkiin keskustelulla vuoden 2016 valtion talousarviosta ja sosiaalipolitiikan rooleista ja sisällöistä siinä. Seminaarissa valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat esittelivät vuoden 2016 talousarviota, ja sosiaali- ja talouspolitiikan asiantuntijat esittivät arvioita budjetin sosiaalipoliittisista vaikutuksista. Lisäksi kuultiin esitys Islannin keinoista lamasta selviytymisestä.

Seminaari oli myös keväällä 2015 menehtyneen Risto Jaakkolan muistoseminaari. Jaakkola oli pitkäaikainen toimija Sosiaalipoliittisessa yhdistyksessä, erityisesti julkaisutoiminnan osalta.

Ohjelma

12.30 Seminaarin avaus
puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys

In memoriam Risto Jaakkola
professori Keijo Rahkonen, Helsingin yliopisto

Valtiovarainministeriön esittely talousarviosta
finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo, VM

Sosiaali- ja terveysministeriön esittely talousarviosta
ylijohtaja Raimo Ikonen, STM

Sosiaalipoliittinen arvio talousarviosta
tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL

Arvio talousarviosta ja hallituksen sosiaalipolitiikasta talouspolitiikan näkökulmasta
johtaja Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos

Islanti selätti laman poikkeavin keinoin
professori Hannu Uusitalo

Kokoava kommenttipuheenvuoro
dosentti Jussi Simpura

15.30 Seminaarin päätös


 

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikokous ja Perusturvan riittävyyden arviointiraportin esittely

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 24.3. klo 17.00 ravintola Ölhus Oslon takatilassa (Haapaniemenkatu 3–5, Helsinki).

Kokouksen jälkeen (n. klo 17.30) tutkimusprofessori Pasi Moisio (THL) esitteli lakisääteistä, neljän vuoden välein toteutettavaa perusturvan riittävyyden arviointiraporttia. Raportti annetaan vaalikauden lopussa, jotta sitä voidaan hyödyntää seuraavan hallitusohjelman laatimisessa. Arvio sisältää analyysin perusturvan varassa elävien ja pienituloisten kotitalouksien toimeentulon riittävyyden ja siihen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden kehityksestä. Samoin siinä tarkastellaan köyhyyden ja tuloerojen kehitystä sekä toteutetaan kansainvälinen vertailu köyhyyden ja vähimmäisturvan osalta.


Sosiaaliturvan uudistukset – 2020-luvun sosiaalipolitiikan kokonaiskuvaa hahmottelemassa

Aika: 3.2.2015 klo 12.30-16.30
Paikka: Sali 104, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Seminaarissa esitellään ajankohtaisten sosiaalipoliittisten uudistusten ja ratkaisujen sisältöä sekä pohditaan, miltä suomalainen sosiaalipolitiikka näyttää tulevina vuosina.

Suomalaista hyvinvointivaltiota on viime vuosikymmeninä uudistettu monin tavoin. 1980-luvun loppuun asti uudistukset merkitsivät hyvinvointivaltion kasvua ja sosiaalisten oikeuksien laajentamista. 1990-luvun alussa käynnistyivät leikkaukset ja alkoi sopeutumisen kausi. Mikä kuvaa 2010-luvun hyvinvointivaltiota ja suomalaista sosiaalipolitiikkaa? Onko uudistuksille löydettävissä yhteisiä nimittäjiä ja tavoitteita? Keille, kenen ehdoilla ja miksi uudistuksia tehdään? Millainen suunta on kohti 2020-lukua?

Ohjelma:

Avaussanat
puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Sote-uudistus
dosentti Reijo Väärälä

Hoivan kysymykset
professori Anneli Anttonen, Tampereen yliopisto

Kommenttipuheenvuoro
professori Juhani Lehto, Helsingin yliopisto

Kahvitauko

Eläkeuudistus
johtaja Mikko Kautto, Eläketurvakeskus

Toimeentulotuen Kela-siirto
tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kommenttipuheenvuoro
professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto

Loppupuheenvuoro
dosentti Raija Julkunen

Viime vuosina sosiaaliturvaa on reformoitu monin tavoin. Hallituskauden isoimpia tavoitteita on ollut SOTE-uudistus. Mitä se merkitsee palveluiden järjestämisen ja tuottamisen osalta? Voidaanko vielä puhua pohjoismaisesta mallista? Entä hoivakysymykset – kuka hoitaa vanhukset ja lapset? Siirtyykö hoiva enenevässä määrin yksityisen piiriin? Valmistelussa on myös vuosikymmenen suurimmaksi sosiaalipoliittiseksi uudistukseksi luonnehdittu eläkeuudistus. Mikä muuttuu: ottaako suomalainen malli askeleen länteen vai etelään? Parhaillaan valmistellaan määrältään pienempää ryhmää koskettavaa, mutta ideologisesti tärkeää toimeentulotuen Kela-siirtoa. Minkälaisin ehdoin ja keinoin yhteiskunnan pienituloisimpien toimeentulosta huolehditaan?


2014

1.12.2014 klo 13-16 Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä

Talouskasvua – millä ehdoilla?

1.12.2014 kello 13.15 – 16

Helsingin yliopisto, päärakennus, sali 12, Fabianinkatu 33, 3. krs., Helsinki

Iltapäivä avasi osallistujille ajankohtaisen tiedon lisäksi mahdollisuuden keskusteluun ja vaikuttamiseen. Teemana olivat talouskasvuun ja sen tavoitteluun liittyvät ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset. Puheenvuoroissa tarkasteltiin aihetta politiikan, tutkimuksen ja kehittyvien maiden näkökulmista.

Tilaisuuden järjestivät SOSTE, Sosiaalipoliittinen yhdistys ja ICSW-toimikunta.

Ohjelma

Avaus ja orientaatio iltapäivään
Puheenjohtaja Elli Aaltonen, Suomen ICSW-toimikunta

Talouskasvun tavoittelun sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet
Kansanedustaja Ville Niinistö, Vihreät

Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi
Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto

Keskustelu

Kahvitarjoilu

Social and ecological consequences of mining industry in Tanzania
President Theophilus Mlaki, TACOSODE

Director Theofrida Kapinga, TACOSODE

Discussion

Closing of the seminar
Puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys


 

Osallistava, vastikkeellinen, aktivoiva?

Mitä osallistava sosiaaliturva on, mihin se velvoittaa ja mihin oikeuttaa? Mistä puhutaan, kun puhutaan sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta? Miten osallisuutta perustellaan ja kehystetään? Millaisia sosiaalipoliittisia järkeilyjä ajatuksen taustalta löydetään?

AIKA: 12.5.2014 klo 13.00–16
PAIKKA: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

OHJELMA

Seminaarin avaus
Susan Kuivalainen
puheenjohtaja, Sosiaalipoliittinen yhdistys

Mistä osallistavassa sosiaaliturvassa on kyse?
Antti Parpo
sosiaali- ja terveysjohtaja, Rauman kaupunki

Miltä keskustelu ja suunnitelmat osallistavasta sosiaaliturvasta näyttävät 1990-luvun esitysten ja sosiaalioikeuden näkökulmasta?
Pentti Arajärvi
sosiaalioikeuden professori, Helsingin yliopisto

Onko osallistava sosiaaliturva pakko vai vapaaehtoinen mahdollisuus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onko osallistava sosiaaliturva pakko vai vapaaehtoinen mahdollisuus?
Heikki Hiilamo
sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Osallistaako osallistava sosiaaliturva?
Anna-Maria Isola
tutkijatohtori, Helsingin yliopisto / Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Mitä osallistuva sosiaaliturva on sosiaalityön kannalta?
Ilse Julkunen
sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

Työ, elämä ja osallisuus
Kari Ilmonen
johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö


Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 24.3.2014 klo 13-16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 104.

Ohjelma

Puheenjohtajana Sosiaalipoliittisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Liisa Häikiö

13.00   Avaus
Varapuheenjohtaja Pentti Lemmetyinen, ICSW-toimikunta

Globaalin sosiaalipolitiikan vastuut ja suunnat post-2015-tavoitteiden näkökulmasta Neuvonantaja Timo Voipio, ulkoministeriö

Kommenttipuheenvuorot:
Neuvotteleva virkamies Ralf Ekebom, sosiaali- ja terveysministeriö
KEPAn edustaja

Keskustelua

14.15 Kahvitauko

14.30 EU:n tuleva suunta sosiaalipolitiikan näkökulmasta?
Sulkeutuvatko EU:n rajat ja sosiaaliturva liikkuvilta maahanmuuttajilta?

Hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö
MEP Tarja Cronberg, Euroopan parlamentti
Tutkija Eeva-Kaisa Prokkola, Oulun yliopisto

Keskustelua

15.50   Päätössanat
Varapuheenjohtaja Liisa Häikiö, Sosiaalipoliittinen yhdistys


 

2013

Perustuloseminaari 23.4.2013 klo 14.30-17.00

Sali 309, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ohjelma:

Seminaarin avaus
puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys

Kiistelty perustulo
dosentti Raija Julkunen

Perustulomallien kirjo
YTM, jatko-opiskelija Johanna Perkiö, Tampereen yliopisto

Yrittäjän perustulo
kansanedustaja, HTL Harri Jaskari

Perustulomallien vaikutukset
sosiaalipolitiikan dosentti Jouko Kajanoja, Helsingin yliopisto

Paneelikeskustelu: Perustulo – hyvin aikomuksin kivetty tie, mutta minne?

Puheenjohtajina: Paula Saikkonen (THL) sekä Pasi Moisio (THL)

Keskustelemassa:
Harri Jaskari, kansanedustaja
Jouko Kajanoja, Helsingin yliopisto
Kaija Kallinen, SAK
Jaakko Kiander, Ilmarinen
Johanna Perkiö, Tampereen yliopisto

Päätössanat
dosentti Raija Julkunen

Seminaari herätti laajasti kiinnostusta ja siellä käytiin vilkasta keskustelua perustulon ideasta, mahdollisuuksista ja malleista.


Opiskelijoiden työelämätilaisuus 24.4.2013 klo 16.15

Sali 104, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikasta valmistuneet kertoivat omista työuristaan ja nykyisistä työpaikoistaan. Opiskelijoiden oli mahdollista esittää mieltään askarruttavia kysymyksiä esimerkiksi työllistymiseen, harjoitteluun tai työnhakuun liittyen.

Panelisteina olivat:
Henrik Jussila (Kela)
Nina Kahma (Kuluttajatutkimuskeskus)
Iikka Lovio (Socca) sekä
Linda Piirto (Työ- ja elinkeinoministeriö).

Puheenjohtajina toimivat Maria Heiskanen (HY) ja Olli Karsio (TaY).

Tilaisuuteen osallistui runsaasti opiskelijoita Tampereelta ja Helsingistä.


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Suomen ICSW-toimikunta järjestivät Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivän 7.3.2013 klo 13-16 aiheella Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen on yksi keskeisistä teemoista niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin keskustelussa. Kataisen hallituksen ohjelma korostaa, että Suomessa kaikki ovat samanarvoisia sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Kuitenkin Suomi on yksi niistä maista, joka ei ole ratifoinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Ohjelma

Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys, THL

Avaus Susan Kuivalainen

Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet VIKE-vammaisten ihmisoikeuskeskus
Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry

Vammaispolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä kansallisella ja kansainvälisellä areenalla
Pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi

Ihmisoikeusperusteisuus ja vammaisuus kehitysyhteistyössä
Projektikoordinaattori Rea Konttinen, ABILIS, Suomen ICSW toimikunnan jäsen


2012

Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä

Eriarvoisuuden vähentäminen kansainvälisen toiminnan yhteisenä haasteena

(SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Suomen ICSW toimikunta)

26.11.2012 klo 13-16
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 404, Helsinki

Ohjelma

13.00 Avaus
Elli Aaltonen, Suomen ICSW:n puheenjohtaja, Suomen edustaja Euroopan ICSW:n hallituksessa

Suomen kehityspolitiikka ja post-2015
Hanna Rinkineva, lähetystöneuvos, Ulkoasiainministeriö, kehityspoliittinen osasto

Kommenttipuheenvuoro
Outi Hakkarainen, ohjelmasuunnittelija, Kepa

YK:n Social Protection Floor -aloite tasa-arvoisuuden edistäjänä
Ronald Wiman, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Sektorirajat ylittävää kehitysyhteistyötä Nepalissa – väestö-, terveys- ja ympäristöasiat yhdessä
Hellevi Hatunen, kansainvälisten asioiden päällikkö, Väestöliitto
Tanja Pirinen, suojeluasiantuntija, WWF Suomi

Terveisiä Tansaniasta – ajankohtaista CISUNET –hankkeesta (esitys englanniksi)
Uwe Ottka, erityisasiantuntija, SOSTE

Tapahtuman mainos


Mitä olisi kestävän kehityksen työpolitiikka?  

Aika:             ke 17.10.2012 klo 12.30–15.30
Paikka:         Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

OHJELMA

Seminaarin avaus
Johtava tutkija Robert Hagfors, Kansaneläkelaitos

Vallitsevan kasvumallin kestämättömyys – onko työkeskeinen sosiaalipolitiikka tullut tiensä päähän?
Vanhempi tutkija Antti Kasvio, Työterveyslaitos

Työ ja hyvinvointi degrowth-yhteiskunnassa
Tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu, Aalto-yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: degrowth – 3 havaintoa
Valtiotieteiden tohtori Annukka Berg

Ekologisesti kestävän ja hyvinvointia lisäävän työelämän ongelmatiikkaa yksityisen sektorin toimihenkilöiden näkökulmasta 
Tutkija Petri Palmu, Proliitto

Ammattien ja työaikojen muutostrendit ja kestävä kasvumalli
Tutkimuspäällikkö, dosentti Juha Nurmela, Tilastokeskus


Paneelikeskustelu akateemisen sosiaalipolitiikan tilasta ja tulevaisuudesta

Aika: 3.5.2012 klo 14-16
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto, luentosali, Unioninkatu 35, Helsinki

Paneelissa olivat professorit:

Anneli Anttonen (Tampereen yliopisto)
Risto Eräsaari (Helsingin yliopisto)
Teppo Kröger (Jyväskylän yliopisto)
Veli-Matti Ritakallio (Turun yliopisto) ja
J.P. Roos (Helsingin yliopisto).

Puheenjohtajana: professori, sosiaalitieteiden laitoksen johtaja Keijo Rahkonen (Helsingin yliopisto).
Alustukset on julkaistu Janus-lehdessä 4/2012.

Vuonna 2006 järjestettiin paneelikeskustelu samaan tapaan, ja silloin hedelmällinen keskustelu käsitteli esimerkiksi sosiaalipolitiikan asemaa tieteenä ja oppiaineena ja yliopistollisen sosiaalipolitiikan identiteettiä. Edellisen paneelin alustukset on julkaistu Janus-lehdessä 3/2006.


Mitä kuuluu perusturvalle korotusten jälkeen?

Iltapäiväseminaari

Aika: Keskiviikko 14.3.2012 klo 13.15-15.30
Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 404
Järjestäjä: Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti seminaarin Mitä kuuluu perusturvalle korotusten jälkeen? Seminaari oli jatkoa yhdistyksen perusturvaa käsitelleille seminaareille.

Vuoden 2012 alussa perusturvaa koskeva lainsäädäntö muuttui monelta osin. Mitä nämä muutokset olivat? Ja minkälaisia vaikutuksia niillä on perus- ja vähimmäisturvan varassa elävien kotitalouksien tuloihin, tulojen rakenteeseen, toimeentulotuen tarpeeseen ja työn kannusteisiin? Eroavatko vaikutukset perhetyypeittäin? Miten uudistukset vaikuttavat tuen asiakasmääriin ja köyhyyteen?

Seminaarissa erikoistutkija Pasi Moisio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja johtava tutkija Pertti Honkanen Kelasta esittelivät selvityksiä perusturvan muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Ohjelma

Seminaarin avaus
Puheenjohtaja Susan Kuivalainen, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Muutosten vaikutus perusturvan varassa elävien kotitalouksien tuloihin
Erikoistutkija Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Muutosten vaikutus väestön tasolla ja kannustavuus
Johtava tutkija Pertti Honkanen, Kelan tutkimusosasto

Kommenttipuheenvuorot:
Professori J.P. Roos, Helsingin yliopisto
Tutkija Anna-Maria Isola, Kuka kuuntelee köyhää -ryhmä
Professori Pertti Koistinen, Tampereen yliopisto

Loppukeskustelu ja seminaarin päätös

Lisätietoja perusturvasta ja sen arvioinnista:

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti , Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vuoden 2012 perusturvamuutoksien vaikutukset , Kelan tutkimusosasto