Sosiaalipolitiikka-palkinto hyvän elämän edellytysten tutkijalle

Sosiaalipoliittinen yhdistys palkitsee emeritaprofessori Briitta Koskiahon Sosiaalipolitiikka-palkinnolla. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta sosiaalipolitiikan toteutumisessa ja kehittämisessä.

Koskiaho on toiminut aktiivisesti sosiaalipolitiikan piirissä akateemisesti ja yhteiskunnallisesti 1960-luvulta lähtien, kaikkiaan lähes 60 vuotta. Koskiaho väitteli yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 1969 ja jäi eläkkeelle sosiaalipolitiikan professorin tehtävästä 2005 Tampereen yliopistosta. Hän on edelleen toiminut aktiivisena tutkijana ja asiantuntija-kansalaisvaikuttajana omalla tutkimusalallaan emeritana.

Hän on toiminut tutkijana hyvinvointivaltion syntyajoista aina tähän päivään asti. Koskiahon tutkimustyön keskiössä ovat olleet edelleen ajankohtaiset teemat: hyvinvointikysymykset, kaupunkipolitiikka sekä ympäristö- ja asuntopolitiikka. Hän on myös tarkastellut sosiaalipolitiikan markkinoistumista, yksityistymistä ja valinnanvapauden merkitystä sekä julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen muutosta. Häntä on kiinnostanut ihmisten hyvä elämä yhteiskuntien muuttuessa.

Hän ei ole tyytynyt olemassa oleviin tieteenalarajauksiin vaan pohtinut ja tarkastellut monia kriittisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä eturintamassa. Hän on tuonut keskusteluun esimerkiksi infektioriskien lisääntymisen ilmastonmuutoksen myötä.

Ihan pihalla? – tutkimushankeessa hän on yhdessä kansalaistutkijoiden kanssa tutkinut digisyrjäytymisen merkitystä vanhojen ihmisten arjessa. Hän on ehdottanut digiauttamiskeskuksia, digibusseja ja digiministeriä vanhojen ihmisten arkiasioiden hoidon ja sähköisten palveluiden käytön helpottamiseksi. Koskiaho on yhdessä kansalaistutkijoiden kanssa etsinyt ratkaisukeinoja digisyrjäytymiseen vanhojen ihmisten arjessa. Digisyrjäytyminen ei koske vain vanhoja vaan myös osaa nuorista, maahanmuuttajista ja vammaisista. Tutkimus on julkaistu SOSTEn toimesta (https://www.soste.fi/ihan-pihalla/).

Sosiaalipoliittinen yhdistys jakaa määräajoin Sosiaalipolitiikka-palkintoa ansiokkaasta toiminnasta sosiaalipolitiikan toteutumisessa ja kehittämisessä. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987, ja se on jaettu yhteensä yhdeksän kertaa. Nyt jaettava palkinto on siis kymmenes. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, työryhmälle, järjestölle, kunnalle, laitokselle tai virastolle.

Yhdistyksen johtokunta päätti selvittää tarvetta palkinnon myöntämiseksi keväällä 2019. Johtokunta lähetti kysely jäsenistölle palkintoehdokkaista. Ehdotuksia tuli niin yksityishenkilöistä kuin yhdistyksistä ja työryhmistä. Hyviä ehdokkaita oli monia, ja johtokunta myös pohti palkinnon jakamista useammalle sosiaalipolitiikan alalla ansioituneelle toimijalle. Tärkeänä piirteenä keskustelussa nousi tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteys ja näiden sosiaalipoliittinen merkittävyys. Keskustelun jälkeen johtokunta päätti myöntää palkinnon sosiaalipolitiikan päivillä Joensuussa 2019 pitkän uran tehneelle sosiaalipolitiikan laaja-alaiselle asiantuntijalle emeritaprofessori Briitta Koskiaholle. Johtokunta oli päätöksessään yksimielinen.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.