Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 7.3.2013

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sosiaalipoliittinen yhdistys ja Suomen ICSW-toimikunta järjestävät Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivän 7.3.2013 klo 13-16 aiheella Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen on yksi keskeisistä teemoista niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin keskustelussa. Kataisen hallituksen ohjelma korostaa, että Suomessa kaikki ovat samanarvoisia sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, terveydestä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Kuitenkin Suomi on yksi niistä maista, joka ei ole ratifoinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Tilaisuuden tavoite on lisätä tietoutta vammaisten ihmisten oikeuksista ja niiden toteutumisesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin sekä valottaa mitkä vammaisiin ihmisiin liittyvät kysymykset ovat tällä hetkellä keskeisiä Suomessa ja kansainvälisillä foorumeilla.

Tilaisuus on tarkoitettu: Sosiaalipolitiikan tutkijoille, opiskelijoille, sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijöille, sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille ja kehitysyhteistyössä mukana oleville.

Paikka: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Kotkankatu 9, koulutustila, 5. kerros, Helsinki

Tilaisuus on maksuton. Ohjelma:Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 7.3.2013

Ilmoittautuminen 28.2. mennessä http://www.eventilla.com/event/2710/.

Lämpimästi tervetuloa!

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.