Sosiaalipolitiikan päivät

1. 1978 Espoo, Siikaranta. Teema: Sosiaalipolitiikka hidastuvan taloudellisen kasvun yhteiskunnassa

2. 1979 Helsinki. Teema: Sosiaalipoliittisen tutkimuksen suuntauksista

3. 1980 Tampere. Ei yhteistä teemaa

4. 1981 Espoo. Teema, 1. päivä: Akateemikko Heikki Waris sosiaalipolitiikan tutkimuksen, opetuksen ja käytännön sosiaalityön merkittävänä uranuurtajana, 2. päivä: Sosiaalipolitiikan tulevaisuuden näköaloja

5. 1982 Turku. Teema: Sosiaalipolitiikan koulutus

6. 1983 Jyväskylä. Teema: Köyhyys

7. 1984 Tampere. Teema: Sosiaalivaltio ja perhe-elämä

8. 1985 Helsinki. Teema: Hyvinvointivaltio ja ihmisarvo

9. 1986 Rovaniemi. Teema: Yhteiskunnan muutos ja elämänmuotojen eriytyminen

10. 1987 Kuopio. Teema: Sosiaalipolitiikka ja tulevaisuus

11. 1988 Joensuu. Teema: Kansainväliset sosiaaliset ongelmat

12. 1989 Helsinki. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen 80-vuotisjuhlapäivät. Teema: Hyvinvointivaltion kehitysstrategiat

13. 1990 Turku. Teema: Julkisuus ja sosiaaliset ongelmat

14. 1991 Jyväskylä. Teema: Sosiaalipolitiikan aikalaisanalyysi

15. 1992 Tampere. Teema, 1. päivä: Hyvinvointivaltion tulevaisuus: umpikujat ja valtatiet, 2. päivä: Sosiaalityön koulutuksen 50-vuotisjuhlaseminaari

16. 1993 Tallinna. Teema: Sosiaalipolitiikka historiallisessa murroksessa

17. 1994 Rovaniemi. Teema: Työttömyys ja toimeentulo

18. 1995 Kuopio. Teema: Sosiaalinen turvallisuus hyvinvointivaltion murroksessa

19. 1996 Joensuu. Teema: Vieraat, vieraantuneet, vierotut

20. 1997 Helsinki. Teema: Yhteisökö muka jotakin? Kansalaisyhteiskunta, kommunitarismi, kolmas sektori

21. 1998 Turku. Teema: Mihin valta katosi sosiaalitieteistä. Valta, valtarakenteet ja ihmisten elinolot

22. 1999 Jyväskylä. Teema: Sosiaalipolitiikka – lahja vai velkaa?

23. 2000 Tampere. Teema: Sosiaalipolitiikka maailmanlaajuistuvassa markkinataloudessa – lisääntyykö sosiaalinen eriarvoisuus?

24. 2001 Rovaniemi. Teema: Sosiaalinen, osallisuus, alueellisuus. Taloudellisen ja sosiaalisen liitos – uusi sosiaalipolitiikan mahdollisuus

25. 2002 Kuopio. Teema: Elämänhallinta ilman työtä – tarvitaanko perustuloa?

26. 2003 Joensuu. Teema: Sosiaalipolitiikan uudet kysymykset?

27. 2004 Helsinki. Teema: Onko Suomi enää pohjoismainen hyvinvointivaltio?

28. 2005 Turku. Teema: Työ, perhe ja hyvinvointi

29. 2006 Jyväskylä. Teema: Globalisaatio ja kansainvälinen sosiaalipolitiikka

30. 2007 Tampere. Teema: Eriarvoistuvan yhteiskunnan sosiaalipolitiikka

31. 2008 Rovaniemi. Teema: Hyvinvoinnin rahat, rajat ja rakkaudet – näkökulmina sosiaalinen, paikallinen ja globaali

32. 2009 Kuopio. Teema: Sosiaalipolitiikka – talouden tuki vai taakka?

33. 2010 Helsinki. Teema: 2010-luvun sosiaaliset ongelmat: köyhyys, syrjäytyminen, perusturvan puutteet

34. 2011 Turku. Teema: Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi

35. 2012 Jyväskylä. Teema: Sukupolvittunut ja sukupuolittunut sosiaalipolitiikka

36. 2013 Tampere. Teema: Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen – yksityisen ja julkisen muuttuva raja

37. 2014 Joensuu. Teema: Sosialipolitiikan rajat

38. 2015 Helsinki. Teema: Sosiaalipolitiikka ja eriarvoisuus globaalissa maailmassa

39. 2016 Turku. Teema: Yhteiskunnallinen muutos, uudet sosiaaliset rakenteet ja sosiaalipolitiikka

40. 2017 Jyväskylä. Teema: Uudet riskit, vanhat vakuudet

41. 2018 Tampere. Teema: Sosiaalipolitiikka 2030: Köyhille, kunnollisille vai kaikille?

42. 2019 Joensuu. Teema: Konflikti