Ehdota työryhmää Sosiaalipolitiikan päiville 10.4. mennessä

Ehdota työryhmää Sosiaalipolitiikan päiville 10.4. mennessä:

SOSIAALIPOLITIIKKA JA ERIARVOISUUS GLOBAALISSA MAAILMASSA – SOCIAL POLICY AND INEQUALITIES IN A CHANGING GLOBAL WORLD

Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaine ja Sosiaalipoliittinen yhdistys järjestävät Sosiaalipolitiikan päivät 22.–23. lokakuuta 2015.

Sosiaalipolitiikan päivien teema keskittyy eriarvoisuuteen, jota lähestytään sekä globaalina että lokaalina ilmiönä. Tarkastelun kohteena ovat eriarvoisuuden syyt, sitä tuottavat mekanismit ja eriarvoisuuden seuraukset. Murtuuko keskiluokka? Miten köyhimmät selviytyvät? Voiko eriarvoisuuden lisääntymistä pysäyttää?

Päivien pääpuhujana on professori Peter Taylor-Gooby Kentin yliopistosta.

Yleisesitelmien lisäksi päivien ohjelmassa on mukana työryhmätyöskentelyä. Työryhmäehdotuksia toivotaan Sosiaalipolitiikka ja eriarvoisuus globaalissa maailmassa -yleisteeman eri näkökulmista, mutta myös muut sosiaalipolitiikan alaan liittyvät työryhmät ovat tervetulleita.

Työryhmäehdotus
Lähetä työryhmäehdotuksesi (max. 400 sanaa) 10.4.2015 mennessä konferenssisihteerille osoitteeseen noora.jarvi(at)helsinki.fi

Mainitse ehdotuksessa työryhmän nimi ja vetäjien nimet yhteystietoineen (organisaatio, sähköposti)

Päätökset työryhmistä ilmoitetaan viimeistään 30.4.2015.

Tärkeitä päivämääriä:
10.4.2015 Työryhmäehdotukset (max. 400 sanaa)
30.4.2014 Päätökset työryhmistä

Lisätietoja
Konferenssisihteeri
Noora Järvi
noora.jarvi(at)helsinki.fi

www.sosiaalipolitiikanpaivat.fi

Facebook: https://www.facebook.com/events/649956815105535/

Suggest a workshop for the Annual Conference of Social Policy by April 10th:

SOCIAL POLICY AND INEQUALITIES IN A CHANGING GLOBAL WORLD

The Annual Conference is held on 22nd – 23rd of October 2015 by the discipline of Social and Public Policy  at University of Helsinki and the Social Policy Association in Finland.

The theme of this year’s annual conference of social policy is inequality, which will be approached as a global as well as a local phenomenon. Analysis will focus on causes of inequality, the mechanisms behind it and the consequences of inequality. Will the middle class break down? How will the poorest survive? Can the growth of inequality be stopped?

The keynote speaker includes Peter Taylor-Gooby from University of Kent.

In addition to the general presentations, the program includes workshops. Workshop suggestions around the general theme of Social policy and Inequalities in a Changing Global World are encouraged but also other workshops in the field of social policy are welcome.

Workshop suggestions

Send your workshop suggestion (max. 400 words) by April 10th, 2015 to conference secretary noora.jarvi(at)helsinki.fi

In your suggestion, state the name of your workshop and your leaders’ contact information (organization, email address).

The final decisions on the workshops will be announced at latest on April 30th, 2015.

Important dates:

April 10th, 2015 Workshop suggestions (max. 400 words)
April 30th, 2015 Final decision on the workshops

More information
Conferense secretary
Noora Järvi
noora.jarvi(at)helsinki.fi

www.sosiaalipolitiikanpaivat.fi

Facebook: https://www.facebook.com/events/649956815105535/

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.