XVII Bruno Sarlin -seminaari: Sosiaalipolitiikka suuntaa tulevaan – Kuusikymmentä vuotta Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikasta

Suomalaisen hyvinvointivaltion arkkitehdiksi kutsutun Pekka Kuusen klassikkoteos 60-luvun sosiaalipolitiikka julkaistiin kuusikymmentä vuotta sitten. Teollistuvan ja kaupungistuvan maan tarpeisiin alettiin rakentaa universaalia hyvinvointivaltiota Kuusen viitoittamalla tiellä: sosiaalimenoja ei enää pidetty taloudellisena rasitteena vaan päinvastoin, hyvinvointivaltion nähtiin edistävän talouskasvua. Hyvinvointivaltioprojekti alkoi kuitenkin hiipua 1990-luvun … Lue loppuun

Vuoden pro gradu -palkinto myönnettiin Tampereen yliopiston Anna Mäkelälle etsivää vanhustyötä ja hoivaa käsittelevästä tutkielmasta

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Tampereen yliopiston Anna Mäkelälle. Palkitussa tutkielmassa tarkastellaan etsivän vanhustyön paikantumista osaksi vanhusten hoivaa ja palveluja. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa 29.10.2021. Mäkelän tutkielmassa Etsivän vanhustyön paikantuminen osaksi vanhusten hoivaa … Lue loppuun

Hyvinvointivaltion kestävä suunta?

Hyvinvointivaltion kestävä suunta? Ajankohta: Tiistai 20.4. klo 13–15.15 Paikka: Online Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, sen hillintä ja luontokato edellyttävät hyvinvointivaltion radikaalia muuttamista. Hyvinvoinnin tuottamisen tavat ovat muutoksessa, mutta miten? Miten siirrytään hiilineutraaliin hyvinvointivaltioon sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla? Minkälainen on tulevaisuuden sosiaaliturva? Sosiaalipoliittinen yhdistys … Lue loppuun