XVII Bruno Sarlin -seminaari: Sosiaalipolitiikka suuntaa tulevaan – Kuusikymmentä vuotta Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikasta

Suomalaisen hyvinvointivaltion arkkitehdiksi kutsutun Pekka Kuusen klassikkoteos 60-luvun sosiaalipolitiikka julkaistiin kuusikymmentä vuotta sitten. Teollistuvan ja kaupungistuvan maan tarpeisiin alettiin rakentaa universaalia hyvinvointivaltiota Kuusen viitoittamalla tiellä: sosiaalimenoja ei enää pidetty taloudellisena rasitteena vaan päinvastoin, hyvinvointivaltion nähtiin edistävän talouskasvua. Hyvinvointivaltioprojekti alkoi kuitenkin hiipua 1990-luvun … Lue loppuun