Pro gradu -palkinto 2017 Lari Nergille saamelaiskäräjiä käsittelevästä työstä

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Lari Nergille Jyväskylän yliopistosta tutkielmasta ”Saamelaisuuden diskursiivinen rakentaminen Suomen saamelaiskäräjien lausuntoteksteissä”. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Jyväskylässä 27.10.2017.Työssä yhdistyvät selkeä ja jäsentynyt esitys, monipuolinen teoria- ja käsitetarkastelu, tutkijan omat käsitejäsentelyt … Lue loppuun

Janus-palkinto 2017 sisäilmasta sairastuneiden kokemuksista kertovalle artikkelille

Järjestyksessään neljäs Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Janus-palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Jyväskylässä 26.10.2017. Palkinto myönnettiin Sari Mäelle ja Toni Ryynäselle artikkelista Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta. Perusteluiden mukaan artikkeli kuvaa osuvalla tavalla sosiaalisen ja terveydellisen sekä etuus- ja palvelujärjestelmämme … Lue loppuun