YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
professori Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto)
liisa.haikio(at)tuni.fi

Sihteeri
Jonas Sjöblom
jonas.sjoblom(at)tuni.fi

Talous- ja jäsensihteeri
Antti Kääriälä
antti.kaariala(at)helsinki.fi
jasensihteeri(at)sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

Postiosoite
PL 281, 00101 Helsinki