Yhdistyksen johtokunta

Johtokunta 2017

Puheenjohtaja
professori Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto)
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]uta.fi

Jenni Blomgren, Kela
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Henna Isoniemi, Turun yliopisto
Eeva Jokinen (varapuheenjohtaja), Itä-Suomen yliopisto
Noora Järvi (opiskelijaedustaja), Helsingin yliopisto
Petri Kinnunen, Lapin yliopisto (varalla Jari Lindh)
Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto
Susan Kuivalainen, ETK
Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinin laitos
Anne Määttä, Diak
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Ari-Matti Näätänen, SOSTE
Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha A. Pantzar, Takuu-säätiö
Paula Saikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto