Yhdistyksen johtokunta

Johtokunta 2021

Puheenjohtaja
Helena Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto)
Sähköposti: helena.m.hirvonen(at)uef.fi

Maria Heiskanen (varapuheenjohtaja), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tuula Helne, Kela
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Marita Husso, Tampereen yliopisto
Jyri Liukko, Eläketurvakeskus
Lauri Mäkinen, Turun yliopisto
Anne Määttä, Diak
Linnea Nevala (opiskelijaedustaja), Tampereen yliopisto
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Elina Palola, Sosiaali- ja terveysministeriö
Juha A. Pantzar, Takuu-säätiö
Anne Perälahti, SOSTE
Tiina Silvasti, Jyväskylän yliopisto
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
Minna van Gerven, Tampereen yliopisto