Yhdistyksen johtokunta

Johtokunta 2018

Puheenjohtaja
professori Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto)
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]uta.fi

Jenni Blomgren, Kela
Maria Heiskanen, Peliklinikka/Socca
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Helena Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto
Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Henna Isoniemi, Turun yliopisto
Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto
Joel Lindqvist (opiskelijaedustaja), Helsingin yliopisto
Jyri Liukko, Eläketurvakeskus
Anne Määttä, Diak
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Ari-Matti Näätänen, SOSTE
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha A. Pantzar, Takuu-säätiö
Paula Saikkonen (varapuheenjohtaja), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto