Yhdistyksen johtokunta

Johtokunta 2019

Puheenjohtaja
professori Liisa Häikiö (Tampereen yliopisto)
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tuni.fi

Jenni Blomgren, Kela
Maria Heiskanen, Peliklinikka/Socca
Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Helena Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto
Liisa Hokkanen, Lapin yliopisto
Henna Isoniemi, Turun yliopisto
Teppo Kröger, Jyväskylän yliopisto
Joel Lindqvist (opiskelijaedustaja), Helsingin yliopisto
Jyri Liukko, Eläketurvakeskus
Anne Määttä, Diak
Mikael Nygård, Åbo Akademi
Anne Perälahti, SOSTE
Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha A. Pantzar, Takuu-säätiö
Paula Saikkonen (varapuheenjohtaja), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto