Toimintamuodot

Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys järjestää vuosittain seminaareja ja esitelmätilaisuuksia. Tietoa seminaareista löytyy yhdistyksen internetsivujen tapahtumakalenterista. Lisäksi seminaareista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla ja jäsenkirjeessä.

Sosiaalipolitiikan päivät on yhdistyksen merkittävin vuosittainen kaksipäiväinen tapahtuma. Koti- ja ulkomaisten tutkijoiden sekä asiantuntijoiden johdolla perehdytään alan kysymyksiin ja viimeisimpään tutkimustietoon. Päivien yhteydessä jaetaan myös yhdistyksen gradu-palkinto.

Yhdistys jakaa määräajoin vuonna 1987 perustettua Sosiaalipolitiikka-palkintoa. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, työryhmälle, järjestölle, tutkimuslaitokselle, kunnalle, laitokselle tai virastolle, joka ansiokkaalla toiminnalla on edistänyt sosiaalipolitiikan toteutumista ja kehittämistä.

Yhdistyksen juhlavuonna 2009 palkinto myönnettiin Jorma Sipilälle. Palkinnon myöntämistä perusteltiin mm. merkittävästä akateemisesta toiminnasta niin sosiaalipolitiikan kuin sosiaalityön alueilla. Takana on pitkä yliopistoura Tampereen yliopistossa sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorina vuodesta 1982. Tätä ennen hän on toiminut eri tehtävissä Helsingin, Joensuun ja Jyväskylän yliopistoissa. Ansioksi on katsottu myös toimiminen Sosiaalipolitiikka aikakauskirjan päätoimittajana vuonna 1977 ja Januksen päätoimittajana 1996-1997. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet Antti Karisto (vuonna 1987), Ilkka ja Vappu Taipale (1989), Risto Jaakkola (1991), Olavi Riihinen (1994) ja Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot eli HYVE-projekti (1996).

Palkinto myönnettiin myös vuonna 1999, mutta tuolloin henkilö halusi pysyä tuntemattomana ja luovutti palkintosumman edelleen Jyväskylän kaupunkiseurakunnan diakoniatyölle käytettäväksi ruokapankkitoimintaan. Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki palkittiin vuonna 2002.

Yhdistyi jakoi Janus-palkinnon Sosiaalipolitiikan päivillä Turussa 2011. Palkinnon saaja valittiin Jyväskylän yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen toimitauskauden aikana Januksessa julkaistuista nuorten tutkijoiden ts. ei-väitelleiden kirjoittajien joukosta. Järjestyksessä toinen Janus-palkinto myönnettiin Antti Tanskaselle ja Mirkka Danielsbackalle artikkelista Perheen vai yhteiskunnan vastuu? Suurten ikäluokkien auttamisasenteiden tarkastelua. Artikkeli on julkaistu Januksen numerossa 1/2009 ja se löytyy Januksen kotisivulta. Palkintoraatiin kuuluivat Juho Saari, tieteellisten seurojen puheenjohtajat Susan Kuivalainen ja Aini Pehkonen sekä Januksen päätoimittajana Jyväskylän kaudella toiminut Marjo Kuronen. Seuraavan kerran palkinto myönnetään vuonna 2014. Ensimmäinen Janus-palkinto myönnettiin Jyri Liukolle vuonna 2008.

Paikallistoiminta

Yhdistyksellä on paikallisosastoja. Toimivia paikallisosastoja on Joensuussa ja Tampereella. Toimintansa tueksi paikallisosastot voivat hakea yhdistyksen johtokunnalta avustusta.