Toimintamuodot

Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys järjestää vuosittain seminaareja ja esitelmätilaisuuksia. Tietoa seminaareista löytyy yhdistyksen internetsivujen tapahtumakalenterista. Lisäksi seminaareista tiedotetaan yhdistyksen sähköpostilistalla ja jäsenkirjeessä.

Sosiaalipolitiikan päivät on yhdistyksen merkittävin vuosittainen kaksipäiväinen tapahtuma. Koti- ja ulkomaisten tutkijoiden sekä asiantuntijoiden johdolla perehdytään alan kysymyksiin ja viimeisimpään tutkimustietoon. Päivien yhteydessä jaetaan myös yhdistyksen gradu-palkinto.

Yhdistys on mukana myös pohjoismaisessa Nordic ESPAnet -verkostossa, jonka tavoitteena on tukea ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä hyvinvointitutkimuksen kentällä.

Yhdistys jakaa määräajoin vuonna 1987 perustettua Sosiaalipolitiikka-palkintoa. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, työryhmälle, järjestölle, tutkimuslaitokselle, kunnalle, laitokselle tai virastolle, joka ansiokkaalla toiminnalla on edistänyt sosiaalipolitiikan toteutumista ja kehittämistä.

Edellinen Sosiaalipolitiikka-palkinto myönnettiin emeritaprofessori Briitta Koskiaholle vuonna 2019 Sosiaalipolitiikan päivillä Joensuussa. Koskiaho on toiminut aktiivisesti sosiaalipolitiikan piirissä akateemisesti ja yhteiskunnallisesti 1960-luvulta lähtien, kaikkiaan lähes 60 vuotta. Koskiahon tutkimustyön keskiössä ovat olleet edelleen ajankohtaiset teemat: hyvinvointikysymykset, kaupunkipolitiikka sekä ympäristö- ja asuntopolitiikka. Hän on myös tarkastellut sosiaalipolitiikan markkinoistumista, yksityistymistä ja valinnanvapauden merkitystä sekä julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen muutosta. Häntä on kiinnostanut ihmisten hyvä elämä yhteiskuntien muuttuessa.

Vuonna 2013 palkinto myönnettiin Olli Kankaalle ja vuonna 2009 Jorma Sipilälle. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet Antti Karisto (vuonna 1987), Ilkka ja Vappu Taipale (1989), Risto Jaakkola (1991), Olavi Riihinen (1994) ja Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot eli HYVE-projekti (1996). Palkinto myönnettiin myös vuonna 1999, mutta tuolloin henkilö halusi pysyä tuntemattomana ja luovutti palkintosumman edelleen Jyväskylän kaupunkiseurakunnan diakoniatyölle käytettäväksi ruokapankkitoimintaan. Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki palkittiin vuonna 2002.

Janus-palkinto myönnetään parhaasta nuoren tutkijan artikkelista Janus-lehden yhden toimituskauden ajalta. Yhdistys jakoi Janus-palkinnon edellisen kerran Sosiaalipolitiikan päivillä 2017 Jyväskylässä. Palkinto myönnettiin Sari Mäelle ja Toni Ryynäselle artikkelista Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta. Vuonna 2014 Liina Sointu sai palkinnon artikkelista Läsnäolo hoivan arjessa.

Vuonna 2011 palkinnon saivat Antti Tanskanen ja Mirkka Danielsbacka artikkelista Perheen vai yhteiskunnan vastuu? Suurten ikäluokkien auttamisasenteiden tarkastelua. Artikkeli on julkaistu Januksen numerossa 1/2009 ja se löytyy Januksen kotisivulta. Ensimmäinen Janus-palkinto myönnettiin Jyri Liukolle vuonna 2008.

Paikallistoiminta

Yhdistyksellä on paikallisosastoja. Toimivia paikallisosastoja on Joensuussa ja Tampereella. Toimintansa tueksi paikallisosastot voivat hakea yhdistyksen johtokunnalta avustusta.