XIII Bruno Sarlin -seminaari 16.11.: Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikana

Huoltaja-säätiö järjestää seminaarin yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa

Eriarvoisuus totuudenjälkeisenä aikana

Aika: 16.11.2017 klo 13–18

Paikka: Helsingin kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

Ilmoittautuminen: 6.11.2017 mennessä: toimisto@huoltaja-saatio.fi (paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä)

Valtion vaivaishoidon neuvojan Bruno Sarlinin (1878–1951) aloittaessa Köyhäinhoitolehden ensimmäisenä päätoimittajana vuonna 1912 maassa oli jo saavutettu yleinen lukutaito ja maaseudunkin lapsista valtaosa pääsi kansakouluun. Kansansivistys nähtiin sekä päämääränä sinänsä että keinona nousta köyhyyden kurimuksesta. ”Sillä kaiken yhteiskunnallisenkin työn äärimmäisenä tarkoituksena on oleva kansan kansallisen ja siveellisen hengen lujittaminen ja vahvistaminen, kansan syvimpäinkin kerrosten kasvattaminen ja kehittäminen korkeammalle henkisen ja aineellisen viljelyksen tasolle”, Sarlin kirjoitti Köyhäinhoitolehden ensimmäisessä numerossa. Mikä merkitys tiedolle ja sivistykselle annetaan tässä ajassa, jota myös totuudenjälkeiseksi ajaksi kutsutaan? Terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet ja ihmisten elämismaailmat erkaantuneet. Puhutaan siitä, miten Ihmiset elävät eri todellisuuksissa ja miten sosiaalinen media on kiihdyttänyt tätä kehitystä entisestään. Miten näitä eroja voidaan kaventaa ja miten tiedolla vaikuttaa? Tämän vuoden Bruno Sarlin -seminaari tarttuu muun muassa näihin ajankohtaisiin kysymyksiin.

OHJELMA

13.00–13.15 Tilaisuuden avaus: Mitä annettavaa Bruno Sarlinin vuosisadan takaisilla ajatuksilla on tähän aikaan?
Harri Jokiranta, Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

13.15–14.00 Alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot Suomessa
Timo Aro, VTT, alue- ja kaupunkitutkimuksen asiantuntija, MDI Oy

14.00–14.45 Sosiaalinen kansalaisuus tulojakokamppailun puristuksessa
Tuomo Kokkonen, YTT, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän
yliopisto

14.45–15.15 KAHVITAUKO

15.15–16.00 Näkökulmia eriarvoisuuteen – kaupungit, kansallisvaltiot ja Euroopan unioni
Maria Vaalavuo, PhD, erityistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

16.00–16.45 Osallisuuden mahdollisuus totuudenjälkeisenä aikana
Anna-Maria Isola, VTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

16.45–17.00 Seminaarin päätös: lyhyesti seminaarin annista
Paula Saikkonen, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunnan jäsen

17.00–18.00 Vapaata verkostoitumista jouluglögien merkeissä

 

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.