Seminaari: Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö tutkimuksessa – vielä tuntematon mahdollisuus?

Torstai 22.3. klo 13-16, Tieteiden talo, sali 309

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja voidaan uuden lainsäädännön mukaan käyttää myös ns. toissijaiseen käyttöön. Jo nykyisin tietoja voidaan käyttää laissa säädetyin edellytyksin tieteellisessä tutkimuksessa, tilastoinnissa, viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa sekä viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävissä. Käyttöä helpottamaan on tulossa yksi lupaviranomainen yhdistelemään eri rekisteritietoja. Uuden lain myötä tarjoutuu aikaisempaa helpommin mahdollisuus hyödyntää asiakastietoja tutkimuksessa. Seminaarissa keskustellaan siitä, mitä uusi laki käytännössä tarkoittaa, mitä siitä seuraa ja mitä uusia mahdollisuuksia se tarjoaa tutkimukselle.

Seminaarissa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä tutkijan pitäisi laista tietää? Minkälaista tutkimusta uudistus mahdollistaa? Minkälaisia aineistoja tutkimuskäyttöön on mahdollista saada? Minkälaista osaamista uusien aineistojen analysointiin tarvitaan? Mitä uutta toissijainen käyttö tuo tutkimukselle? Minkälaisia eettisiä kysymyksiä toissijainen käyttö nostaa?

13.00

Avaus: Data, tutkimus ja tiedonkäyttö
Varapuheenjohtaja Paula Saikkonen, Sosiaalipoliittinen yhdistys ry

Uuden lainsäädännön tavoitteet
Vanhempi neuvonantaja Hannu Hämäläinen, Sitra

Kelan perustoimeentulotukitilastot uuden tiedon tuottajana
Pääsuunnittelija Heidi Kemppinen, Tilasto- ja tietovarastoryhmä, Kela

Kahvitauko

14.30

Sosiaalihuollon näkymätön tieto Sote-uudistuksessa
Johtava asiantuntija Anu Muuri, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Enemmän ja parempaa rekisteritutkimusta?
Tutkija Ilari Ilmakunnas, Sosiaalipolitiikan tutkimus, THL

Sinisilmäiset suomalaiset – ihmiset sote-tiedon lähteinä ja kohteina
Yliopistotutkija Karoliina Snell, tieteen ja teknologian tutkimus, Helsingin yliopisto

Ilmoittaudu seminaariin tämän linkin kautta 19.3. mennessä.

Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan!

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx