Sosiaalipolitiikka-palkinto Olli Kankaalle

Sosiaalipoliittinen yhdistys jakaa määräajoin Sosiaalipolitiikka-palkinnon, ja vuonna 2013 sen saa tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta. Kangas on kansainvälisesti arvostetuin ja tunnetuin suomalainen sosiaalipolitiikan tutkija, ja Sosiaalipolitiikka-palkinnolla huomioidaan hänen ansiokas uransa suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja toteutumisen hyväksi. Palkinto luovutettiin 24. lokakuuta Sosiaalipolitiikan päivillä Tampereen yliopistossa.

Kangas on toiminut tieteellisenä johtajana monissa tutkimushankkeissa, ja hänen julkaisuluettelonsa on vaikuttava. Tutkimuksissaan Kangas on tarkastellut hyvinvointivaltion kehitystä eri maissa ja maanosissa. Hän on tuottanut tietoa  Suomen asemasta kansainvälisessä vertailussa ja huono-osaisuudesta hyvinvointivaltiossa. Hänen tutkimusotteensa on laaja: siihen kuuluvat niin poliittis-historialliset tapaustutkimukset, useita maita vertailevat  analyysit kuin mikroaineistoilla tehtävät tilastolliset analyysit. Hän on onnistunut innoittavasti yhdistämään teoreettisen keskustelun empiiriseen sosiaalitutkimukseen.

Olli Kankaan tutkimustyö on vaikuttanut vahvasti suomalaiseen sosiaalipoliittiseen keskusteluun sekä akateemisella foorumilla että politiikkavalmisteluissa. Hänellä on ollut myös suuri panos nuoremman sosiaalipolitiikan tutkijapolven jatkokoulutukseen ja suuntautumiseen. Useat sosiaalipolitiikan oppiaineen nykyiset viranhaltijat kuuluvat hänen ’koulukuntaansa’. Kangas on arvostettu esimerkki ja kysytty esitelmöitsijä niin koti- kuin ulkomaillakin.

Olli Kangas toimi 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa tutkija Tukholman yliopiston sosiaalitutkimuksen laitoksella. Hän väitteli vuonna 1991 Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta. Vuonna 1994 hänet nimitettiin sosiaalipolitiikan professoriksi Turun yliopistoon. Vuosina 2004–2007 Kangas työskenteli Tanskan sosiaalitutkimuksen laitoksella Kööpenhaminassa. Vuodesta 2008 hän on toiminut Kelassa tutkimusprofessorina ja tutkimusosaston päällikkönä. Kankaalla on dosentuureja eri oppiaineissa. Hän on sosiaalipolitiikan dosentti Turussa, yhteiskuntapolitiikan dosentti Helsingissä ja sosiologian dosentti sekä Tampereella että Tukholmassa. Lisäksi hänellä on dosentuuri valtio-opin laitoksella Syd-Dansk yliopistossa Odensessa.

Sosiaalipoliittinen yhdistys jakaa määräajoin vuonna 1987 perustettua Sosiaalipolitiikka-palkintoa. Palkinto voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, työryhmälle, järjestölle, tutkimuslaitokselle, kunnalle, laitokselle tai virastolle, joka ansiokkaalla toiminnalla on edistänyt sosiaalipolitiikan kehittämistä ja toteutumista.

Sosiaalipolitiikka-palkinnon ovat aiemmin saaneet:

Jorma Sipilä, 2009
Aki Kaurismäki, 2002
Nimettömänä pysytellyt palkinnon saaja, 1999
Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot eli HYVE-projekti, 1996
Olavi Riihinen, 1994
Risto Jaakkola, 1991
Ilkka ja Vappu Taipale, 1989
Antti Karisto, 1987

 

 

 

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.