Pro gradu -palkinto Laura Kumpuniemelle

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosittain jaettava pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna Laura Kumpuniemelle Itä-Suomen yliopistosta. Kumpuniemen tutkielman otsikko on ”’Kyllä mä oon tervetullut täällä Lieksassa’. Maahanmuuttajanuorten kokemuksia vastaanottavuudesta suomalaisessa maaseutukaupungissa”. Palkinto jaettiin Sosiaalipolitiikan päivillä Tampereen yliopistossa.

Tutkielma käsittelee maahanmuuttajanuorten kokemuksia vastaanottavuudesta ja torjunnasta Lieksassa. Maahanmuuttajiin kohdistetaan erilaisia toimia kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen saavuttamiseksi, ja toimet vaikuttavat maahanmuuttajien ajatuksiin Suomesta asuinpaikkana. Maahanmuuttajanuorten käsitykset Suomesta ja suomalaisuudesta asetetaan tutkimuksessa vastaanottavuuden käsitteen alle, joka voi olla positiivista tai torjuvaa.

Tutkimuksessa kysytään, millä tavalla maahanmuuttajanuoret kokevat suomalaisen vastaanottavuuden ja miten he pääsevät sisälle suomalaisten yhteisöihin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka maahanmuuttajanuorten kokemukset vastaavat sitä kuvaa, minkä tutkimukset antavat virallisen Suomen politiikasta ja suomalaisten asenteista. Aineistona on käytetty turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten haastatteluita.

Tulosten mukaan nuorten haastatteluista on erotettavissa kolme eri vastaanottavuuden tasoa: virallinen vastaanottavuus, kolmannen sektorin vastaanottavuus sekä yhteisöllinen vastaanottavuus. Nuorilla on ollut myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia sekä virallisen että yhteisöllisen vastaanottavuuden piiristä. Viralliset tahot saattavat estää nuoren elämän rakentamista hitaan byrokratian tai vääristä lähtökohdista tehdyn kotouttamisen vuoksi, tarjoten kuitenkin samalla myös paljon mahdollisuuksia. Yhteisöllisen vastaanottavuuden kokemiseen liittyy maahanmuuttajan kielitaito ja suomalaisuuden pelisääntöjen sisäistäminen.

Palkinto myönnetään edellisen lukuvuoden parhaalle opinnäytteelle. Palkintoa varten kaikkia yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalipolitiikan oppiaineita on pyydetty lähettämään oma ehdokastyö. Palkinnosta päätti tänä vuonna professori Jorma Sipilä viiden ehdokastyön joukosta.

Pro gradu -tutkielma täällä.

Recent Related Posts

Kommentointi on suljettu.