Janus

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Janus-aikakauslehdessä julkaistaan referee-menettelyn läpi käyneitä, tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Janus-aikakauslehdessä julkaistaan puheenvuoroja sekä esitellään alan uusinta kirjallisuutta.

Januksen kotisivut löytyvät täältä.

Lehden yhteystiedot

Janus
Lapin yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
PL 122, 96101 ROVANIEMI

janus-lehti[at]helsinki.fi

JULKAISIJAT
Sosiaalipoliittinen yhdistys
Sosiaalityön tutkimuksen seura (ISSN 1235 – 7812)

PÄÄTOIMITTAJAT

Marjo Romakkaniemi
marjo.romakkaniemi(at)ulapland.fi

Minna Zechner
minna.zechner(at)ulapland.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Kati Kataja
kati.kataja(at)ulapland.fi

PAIKALLISTOIMITUS
Sanna Hautala
Heikki Huilaja
Kati Kallinen
Ritva Linnakangas