Janus

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti. Janus-aikakauslehdessä julkaistaan referee-menettelyn läpi käyneitä, tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Janus-aikakauslehdessä julkaistaan puheenvuoroja sekä esitellään alan uusinta kirjallisuutta.

Januksen kotisivut löytyvät täältä.

Lehden yhteystiedot                    

Janus
Yhteiskuntapolitiikka
PL 16
00014 Helsingin yliopisto

janus-lehti[at]helsinki.fi

JULKAISIJAT
Sosiaalipoliittinen yhdistys
Sosiaalityön tutkimuksen seura (ISSN 1235 – 7812)

PÄÄTOIMITTAJAT

Heikki Hiilamo
heikki.hiilamo[at]helsinki.fi

Mirja Satka
mirja.satka[at]helsinki.fi

TOIMITUSSIHTEERI
Tuuli Hirvilammi
tuuli.hirvilammi[at]helsinki.fi

PAIKALLISTOIMITUS
Jyri Liukko
Pirkko-Liisa Rauhala
Ullamaija Seppälä
Maria Tapola-Haapola