Puheenjohtajat

1909 Senaattori, FT August Hjelt
1910 Protokollasihteeri, LaT Leo Ehrnrooth
1911 Vakuutustarkastaja, FM Onni Hallsten
1912-1920 Aktuaari, FM G.R. Snellman
1921-1929 Kansliapäällikkö Niilo A. Mannio
1930-1931 Vakuutusjohtaja Herman Paavilainen
1932 Osastopäällikkö Onni A. Pyykkö
1933-1934 Kanslianeuvos Leo Harmaja
1935 Professori Eino Kuusi
1936-1939 Vakuutusjohtaja Herman Paavilainen
1940-1949 Professori Leo Harmaja
1950-1951 Professori Heikki Waris
1952-1953 Kansliapäällikkö A. Vehilä
1954-1962 Professori Heikki Waris
1963-1968 Jakelutoimenjohtaja, VTT Pekka Kuusi
1969-1970 Osastopäällikkö, VTT Annikki Suviranta
1971 Professori Terho Pulkkinen
1972-1974 Professori Vesa Laakkonen
1975 Osastopäällikkö, VTT Markku Lehto
1976-1978 Professori Guy Bäckman
1979-1981 Erikoistutkija, VTT Urho Rauhala
1982-1987 Apulaisprofessori Kari Salavuo
1988-1991 Professori Georg Walls
1992-1999 Vt. professori Jussi Simpura
2000-2003 Hallintojohtaja, VTT Jouko Kajanoja
2004-2009 Tutkimusjohtaja, YTT Sakari Kainulainen
2010-2015 Osastopäällikkö, VTT Susan Kuivalainen
2016-2019 Professori Liisa Häikiö
2020- yliopistonlehtori, YTT Helena Hirvonen